Úvodní strana
Rozpis Plakát Fotky Přihlášky Ukázky mapy Tratě Pokyny Startovka
Po závodě Partneři

Severka Šumperk

Město Rýmařov

Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov

 

Pokyny pro závodníky

„Sprintuj! Rýmařov!!!“

7. 4. 2018

Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu, Mistrovství Hanácké oblasti sprintových štafet, veřejný závod

Společná ustanovení

Pořádající orgán:

ČSOS – Hanácká oblast/Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje

Pořádající subjekt:

SK Severka Šumperk (SSU).

Centrum závodu:

Tělocvična Gymnázia a SOŠ Rýmařov (ulice Sokolovská 39, GPS 49.9345675N, 17.2655208E). Přísný zákaz vstupu do tělocvičny ve venkovní obuvi. V centru nebude prostor pro postavení klubových tunelů.

Datum:

7. dubna 2018

Časový program:

 • 9:00 – 10:00 prezentace Mistrovství HO ve sprintu a Mistrovství HO sprintových štafet,
 • 11:00 start 00 Mistrovství HO ve sprintu,
 • 13:30 předpokládané vyhlášení vítězů sprintu,
 • 14:30 start Mistrovství HO sprintových štafet,
 • 16:00 předpokládané vyhlášení vítězů sprintových štafet

Parkování:

na parkovišti v areálu Flemda a přilehlých komunikacích (parkovací pruh na ulici Sokolovská). Bez poplatku. Dodržujte pokyny pořadatelů a pravidla silničního provozu.

parkování

Systém ražení:

elektronické, Sportident. Kontroly nebudou naprogramovány pro bezkontaktní ražení (SIAC)!

Terén:

městská zástavba, přilehlé parky, mírně vertikálně členitý terén.

Vyčítání čipů:

v centru závodu, každý závodník (i když nedokončí závod) je povinen vyčíst svůj čip neprodleně po příchodu do centra.

Zakázané značky:

v průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě zakresleny mapovými značkami:

 • 201 (201.1) – Neschůdný sráz,
 • 421 – Nepřekonatelná vegetace,
 • 521.1, 521.3 – Nepřekonatelná zeď,
 • 524 – Nepřekonatelný plot nebo ohrada,
 • 526.1 – Budova.

Zakázáno je také vstupovat do prostorů vymezených mapovými značkami:

 • 527.1 – oblast se zakázaným vstupem, privát,
 • 709 – Nepřístupná oblast (může být v terénu pro zvýraznění označena červenobílou páskou).

Občerstvení:

pití po doběhu v cíli. Dále bufet v centru se základním sortimentem: káva, čaj, pivo, limo, cukrovinky, bagety, sladké pečivo. Teplá jídla – doporučujeme restauraci pivovaru Excelent (cca 600 m ze shromaždiště, https://mapy.cz/s/2wy7S).

WC:

V centru závodu, dodržujte čistotu.

Informace:

http://rymarov2018.ssu.cz, email: severka@razdva.cz, 728 169 593 (Zdenka Králová)

Předpis:

závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu Hanácké oblasti.

Protesty:

Případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Poštovní adresa: Luděk Krtička, Osvobození 133, 788 14 Rapotín.

Upozornění:

 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
 • Závod bude probíhat za běžného provozu. Žádáme závodníky o dodržování pravidel silničního provozu. Průjezdní komunikace jsou označeny (zašrafovány) značkou 709 – Nepřístupná oblast. Tyto komunikace lze překonávat pouze na na místech vyznačených značkou 708 (Bod přechodu), které budou hlídány pořadateli. Chodníky zašrafovaných komunikací lze využít pro postupy.

  přechod

  Příklad zákresu: 708 – bod přechodu, 709 – nepřístupná oblast.

 • Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.

Poděkování:

Za poskytnutí zázemí děkujeme Gymnáziu a SOŠ Rýmařov a Městu Rýmařov za spolupráci při pořádání sportovní akce.

Funkcionáři závodu:

 • ředitelka závodu – Zdenka Králová
 • hlavní rozhodčí – Luděk Krtička (R1)
 • stavitelé tratí sprintu – Martin Poklop (R1), Marek Schuster, Tereza Janošíková
 • stavitel tratí sprintových štafet – Vojtěch Král (R2)

Pokyny – Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu

veřejný závod v orientačním běhu jednotlivců

Klasifikace závodu:

jednorázový závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem

Zařazení do soutěží:

2. závod Hanáckého žebříčku jaro, rankingový závod s koeficientem 1,02

Prezentace:

09:00 – 10:00

Start:

 • 00: 11:00 h, intervalový, pozor – jsou dva starty!
 • kategorie D10C, D12, H10C, H12, HDR a HD10N mají Start 2 v bezprostřední blízkosti centra závodu (u tunelu SK Severka Šumperk),
 • ostatní kategorie startují ze Startu 1, 600 m po modrobílých fáborcích,
 • kategorie HDR a P libovolně od startovního času 10 do času 60.

Cíl:

 • cíl pro kategorie D10C, D12, H10C, H12, HDR a HD10N (Start 2) přímo u centra,
 • cíl pro ostatní kategorie je vzdálen cca 80 m, cestou z cíle do centra se po přechodu pro chodce přechází průjezdní komunikace, přesto dbejte zvýšené opatrnosti.

Popisy kontrol:

piktogramy, na mapách i samoobslužně v centru.

Tratě:

viz samostatná příloha. Trať HDR a HD10N jsou vyznačeny smajlíky.

Časový limit:

45 minut pro všechny kategorie.

Mapa:

Flemda 1:4000 (kategorie D10C, D12, H10C, H12, HDR a HD10N), Rýmařov, 1:4000 (pro ostatní kategorie). Obě mapy E = 2 m, ISSOM 2007, stav duben 2018, formát A4. Hlavní kartograf Vojtěch Král. Tisk Nord Service Opava na materiál Pretex. Mapy se budou v cíli vybírat.

Zvl. mapové značky:

zelené kolečko – výrazný strom, černý křížek – jiný umělý objekt, černé kolečko – posilovací stroj.

Vyhlášení výsledků:

13:30 hod. Všichni účastnící kategorií HD10N a HDR obdrží sladkou odměnu. V ostatních kategoriích budou vyhlášeni závodnici na prvních třech místech.

Jury:

Tomáš Novotný (ZLH), Jiří Otrusina (JPV), Hana Hlavová (KON).

Pokyny – Mistrovství Hanácké oblasti sprintových štafet,

veřejný závod sprintových štafet

Klasifikace závodu:

jednorázový závod čtyřčlenných sprintových štafet. Štafety jsou složeny vždy ze 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic kategorií D (pořadí úseků DHHD; na 1. a 4. úseku musí běžet žena).

Prezentace:

9:00 – 10:00.

Soupisky štafet:

vyplnit v IS ORIS do pátku 6. 4. 20:00 h.

Start 00:

14:30 h, hromadný ve vlnách.

Startovní vlny:

00: DH15-99, 05: DH40-99, 10: DH14.

Popisy kontrol:

piktogramy, pouze na mapách.

Vzdálenosti:

start i cíl jsou v centru.

Tratě:

viz samostatná příloha.

Časový limit:

120 minut pro všechny kategorie.

Mapa:

Flemda 1:4000, E = 2 m, ISSOM 2007, stav duben 2018, formát A4. Hlavní kartograf Vojtěch Král. Tisk Nord Service Opava na materiál Pretex.

Zvl. mapové značky:

zelené kolečko – výrazný strom, černý křížek – jiný umělý objekt, černé kolečko – posilovací stroj.

Organizace závodu štafet

 • Start prvních úseků a předávkové území bude vymezeno před vchodem do tělocvičny.
 • Úsek na mapový start vede přechodem přes průjezdní komunikaci, který bude hlídán pořadateli. Větší část tratě absolvují závodníci v zástavbě, odtud budou mít všechny kategorie přeběh hlídaným přechodem do parkového areálu.
 • Z parku přiběhnou závodníci k tělocvičně na divácký průběh a po absolvování závěrečného pytlíku (200 až 300 m) přiběhnou na předávku.
 • Před předávkou závodníci odhodí mapu a ve výdejně map berou mapu pro svůj další úsek. Závodníci posledních úseků poběží přímo do cíle.
centrum štafety

Vyhlášení výsledků:

16:00 hod. Budou vyhlášeny první tři štafety v každé kategorii.

Jury:

Jaroslav Strachota (ASU), Kristýna Skyvová (STE), Marek Otruba (PLU).

Stáhnout pokyny ve formátu pdf.